Ako vidí chatGPT budúcnosť online chat aplikácií a online podpory

od Andrea R.


publikované 18 Februára,2023


Ako vidí chatGPT budúcnosť online chat aplikácií a podpory

Už roky sa snažím naším budúcim klientom pretlmočiť benefity, ktoré ponúkame, a o ktorých som hlboko presvedčená. Nebudem tajiť, že keď som sa stretla s fenoménom chatGPT, prvé čo ma napadlo bolo, že mu položím otázky, ako "to" vníma naše chatsupport služby online "svet", z ktorého sa chatGPT učí.
Položila som mu 3 otázky. Trochu som sa bála, že naše služby vyhodnotí, že nemajú budúcnosť, no opak je pravdou. Ľudský kontakt a outsourcing online podpory je stále téma!

Je online chat dôležitý pre obchod?

Andrea

Áno, online chat môže byť veľmi dôležitý pre obchod. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by mal byť online chat súčasťou vašej obchodnej stratégie

1. Zlepšuje zákaznícku skúsenosť

Online chat umožňuje zákazníkom okamžitú a osobnú komunikáciu s vašou firmou. Zákazníci môžu rýchlo získať odpovede na svoje otázky alebo riešiť problémy bez nutnosti telefonovať alebo písať e-mail.

2. Zvyšuje konverzie

Online chat môže pomôcť zvýšiť mieru konverzií tým, že umožní zákazníkom okamžite komunikovať s vašou firmou. Ak zákazníci majú otázky alebo potrebujú ďalšie informácie, môžu ich získať okamžite a to môže viesť k tomu, že budú nakupovať viac.

3. Zlepšuje zákaznícku lojalitu

Zákazníci majú radi, keď majú s vašou firmou jednoduchý a priateľský spôsob komunikácie. Online chat môže pomôcť zlepšiť zákaznícku skúsenosť a tým aj zákaznícku lojalitu.

4. Zvyšuje efektivitu

Online chat umožňuje vašim zamestnancom rýchle a efektívne komunikovať s zákazníkmi. To môže pomôcť znižovať čas potrebný na riešenie problémov a odpovede na otázky.

5. Poskytuje konkurenčnú výhodu

Mnoho spoločností ešte stále neponúka online chat ako možnosť komunikácie so zákazníkmi. Ak budete mať online chat ako súčasť svojej obchodnej stratégie, môže vám to poskytnúť konkurenčnú výhodu a pomôcť vám získať nových zákazníkov.

Vzhľadom na tieto výhody môže byť online chat veľmi dôležitý pre váš obchod a môže pomôcť zlepšiť vašu zákaznícku skúsenosť a zvýšiť vaše zisky.


Oplatí sa mať vlastných zamestnancov na online chat alebo prenajať profesionálnu službu?

Andrea

Odpoveď na túto otázku závisí od mnohých faktorov, ako sú veľkosť vašej firmy, množstvo prevádzkovaných online chatov, váš rozpočet a očakávané úrovne zákazníckej podpory. Tu je niekoľko vecí, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní sa medzi vlastnými zamestnancami a prenájmom profesionálnej služby:

1. 1. Veľkosť vašej firmy

Ak ste malá firma s obmedzeným počtom zákazníkov, môžete si dovoliť mať vlastných zamestnancov na online chat. Ak ste väčšia firma s vyšším počtom zákazníkov, môže byť prenájom profesionálnej služby efektívnejší.

2. Množstvo prevádzkovaných online chatov

Ak máte iba niekoľko online chatov denne, môže byť pre vás jednoduchšie mať vlastných zamestnancov, ktorí sa o ne postarajú. Ak však prevádzkujete viac chatov a máte požiadavky na 24/7 dostupnosť, môže byť lepšie prenajať profesionálnu službu, ktorá môže pokryť viac chatov s rôznymi časovými zónami.

3. Váš rozpočet

Prenájom profesionálnej služby môže byť nákladnejší ako mať vlastných zamestnancov, takže musíte zvážiť svoj rozpočet a zistiť, aká možnosť je pre vás najefektívnejšia.

4. Očakávané úrovne zákazníckej podpory

Ak očakávate, že vaši zákazníci budú mať vyššie nároky na podporu a budú potrebovať rýchlu a efektívnu pomoc, môže byť prenájom profesionálnej služby lepšou voľbou. Profesionálna služba môže mať širšie skúsenosti a zdroje na riešenie zložitejších problémov.

Rozhodnutie medzi vlastnými zamestnancami a prenájmom profesionálnej služby závisí od mnohých faktorov. Ak máte obmedzený počet zákazníkov a chatov, môže byť mať vlastných zamestnancov na online chat najlepšou voľbou. Ak máte však väčšie množstvo chatov a zákazníci majú vyššie nároky na podporu, môže byť prenájom profesionálnej služby lepšou voľbou.

Je lepší online chat so živým človekom alebo chatbotom?

Andrea

Opäť závisí od mnohých faktorov, ako sú charakteristika vášho obchodu, typ a množstvo zákazníckych otázok, vaše finančné možnosti a očakávaná úroveň zákazníckej spokojnosti.

1. Charakteristika vášho obchodu

Ak predávate komplexné produkty alebo služby, ktoré vyžadujú detailnejšie vysvetlenie, môže byť lepšie mať online chat so živým človekom, ktorý bude schopný poskytnúť individuálnu a personalizovanú pomoc. Ak máte však jednoduché produkty alebo služby, ktoré nevyžadujú veľa vysvetlení, chatbot môže byť efektívnejší a úspornejší.

2. Typ a množstvo zákazníckych otázok

Ak sa vaši zákazníci zvyknú pýtať na podobné otázky, chatbot môže byť účinnejší, pretože môže rýchlo odpovedať na opakujúce sa otázky. Ak však zákazníci často kladú rozmanité otázky, online chat so živým človekom môže byť lepšou voľbou, pretože zamestnanec môže poskytnúť komplexné odpovede a vysvetlenia.


3. Finančné možnosti

Ak máte obmedzený rozpočet, môže byť pre vás lacnejšie mať chatbot, ktorý môže zvládnuť viac chatov s menším počtom zamestnancov. Ak máte však dostatok finančných prostriedkov a očakávate, že vaši zákazníci budú požadovať personalizovanú a interaktívnu podporu, online chat so živým človekom môže byť lepšou voľbou.

4. Očakávaná úroveň zákazníckej spokojnosti

Ak očakávate, že vaši zákazníci budú požadovať personalizovanú podporu, online chat so živým človekom môže byť lepšou voľbou. Chatbot sa môže zlepšovať v priebehu času, ale zatiaľ nemôže ponúknuť takú úroveň individualizácie, ako by mohol zamestnanec.

: Rozhodnutie medzi online chatom so živým človekom a chatbotom závisí od mnohých faktorov. Ak predávate komplexné produkty alebo služby a očakávate personalizovanú podporu, online chat so živým človekom môže byť lepšou voľbou.


Pre každý typ businesu

Zdôverte Váš projekt nášmu teamu profesionálov